logo

dr. SOPHIKA UMAYA, M.GIZI, SP.GK

Jadwal Praktek

Hari Jam
Selasa 01:00-03:00
Rabu 07:30-14:15
Kamis 08:00-12:00
Jumat 08:00-12:00
Sabtu 08:00-12:00